当前位置: 首页 |  招生简章(Admissions brochure)
วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (สรธาร
2018-09-11

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

   20130516100923566.docx

 

 

คำแนะนำสถาบัน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(สาธารณรัฐประชาชนจีน)ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1960 สังกัดสำนักงานกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นมหาวิทยาลัยที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการสนับสนุนพัฒนา เป็นฐานการดำเนินกิจการการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับพื้นที่นอกประเทศจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(สาธารณรัฐประชาชนจีน)ตั้งอยู่ที่มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวิทยาเขตที่เมืองโบราณเฉวียนโจว ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ และที่เมืองเซียะเหมิน ซึ่งได้รับรางวัลเมืองดีเด่นด้านการอยู่อาศัยของมนุษย์จากองค์กรสหประชาชาติ และได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุขทะเล” แห่งประเทศจีน แนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯคือ มุ่งสู่ต่างประเทศ มุ่งสู่พื้นที่ฮ่องกง  มาเก๊าและไต้หวัน ทางมหาวิทยาลัยฯยึดมั่นในปณิธาน บริการชาวจีนโพ้นทะเล เผยแพร่วัฒนธรรมจีน ได้สร้างเอกลักษณ์การสอนคือ หนึ่งสถาบัน นักศึกษาสองประเภท ใช้แนวการสอนที่แตกต่าง และได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า หนึ่งความคิดเป็นหลัก หลายความคิดผสม ห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก
วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(สาธารณรัฐประชาชนจีน)เป็นสถาบันการศึกษาชุดแรกที่มีคุณสมบัติพร้อมที่รับสอนนักศึกษาต่างชาติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน เป็นฐานการสอนภาษาจีนชุดแรกที่อนุมัติโดยสำนักงานกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นกำลังสำคัญที่ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนในประเทศใกล้เคียงของสำนักงานภาษาจีนแห่งชาติของประเทศจีน และยังเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) แห่งแรกที่มณฑลฮกเกี้ยน วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนอดีตเป็นโรงเรียนกวดวิชานักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลจี๋เหม่ย (เดิมชื่อ จี๋เหม่ยเฉียวเซี่ยว) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1953 โดย             มร.เฉินเจียเกิง ซึ่งได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลกลางของประเทศจีน 60 ปีที่ผ่านมา วิทยาเขต                      หัวเหวินเสวียเยวี่ยนได้ดำเนินการเรียนการสอนให้แก่ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลและนักศึกษาต่างชาติกว่าสี่หมื่นคน จาก 94 ประเทศทั่วโลก ด้วยประวัติยาวนานถึง 60 ปี วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนได้สร้างคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิฒิ มีทั้งศาตราจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์การสอนหลายสิบปี และยังมีอาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ ขณะนี้ วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนมีคณาอาจารย์ประจำมากกว่า 70 ท่าน เป็นอาจารย์ชั้นเอกกว่าครึ่ง และอาจารย์ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปีเกือบทุกท่านสำเร็จศึกษาระดับปริญาเอกในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนสำรับนักศึกษาต่างชาติ
วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนยึดถือปณิธาน บริการชาวจีนโพ้นทะเล เผยแพร่วัฒนธรรมชนชาติจีน และยึดถือการเผยแพร่วัฒนธรรมชนชาติจีนเป็นหน้าที่ จัดระบบการเรียนการสอนที่มีหลายระดับและหลากหลายรูปแบบ เน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นหลัก เสริมด้วยการเรียนการสอนระดับเตรียมดุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเล และสร้างชื่อเสียงในการจัดทำโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมชนชาติจีนที่ต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการสอนษาภาษาจีนและหนังสือจีน ในระดับปริญาโท หลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรการศึกษาหนังสือจีน และหลักสูตรภาษาจีนศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ยังมีหลักสูตรภาษาจีนศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาด้วย      วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนยังได้เปิดหลักสูตรพิเศษการเรียนภาษาจีนภาคฤดูร้อน  การเรียนภาษาจีนระยะสั้น 6 เดือน และ 1 ปี สำหรับหลักสูตรเหล่านี้ นักศึกษาสามารถเลือกหมวดวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ หมวดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว หมวดวิชาภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก หมวดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนฯลฯ ตามความชอบหรือที่ต้องการ หรือเข้าเรียนในภาษาจีนชั้นต้น ภาษาจีนชั้นกลางหรือภาษาจีนชั้นสูงตามความเหมาะสม วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนได้ร่วมกับสำนักงานกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเลสำนักนายกฯ และองค์กรด้านการศึกษาของต่างประเทศอีกหลายองค์กร จัดอบรมครูอาจารย์ ค่ายภาษาจีนฤดูร้อนหรือหนาว ทัศนศึกษาค้นหาบรรพบุรุษ เรียนรู้วัฒนธรรมจีน และกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอีกหลายกิจกรรม ได้สร้างชื่อเสียงในนาม “ค่ายมหาสนุกภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศฟิลิปปินส์” “โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับข้าราชการต่างประเทศ” “การประกวดความรู้วัฒนธรรมจีน” ฯลฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในสังคมในประเทศต่างๆ หลายปีที่ผ่านมา วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนเน้นยุทธศาสตร์บุกเบิกต่างประเทศ ก้าวออกจากประเทศจีน ไปสู่ต่างประเทศ ไปจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ ห้องเรียนขงจื๊อ โรงเรียนภาษาจีน โรงเรียนนานาชาติ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนภาษาจีน  และการอบรมครูสอนภาษาจีนระยะสั้นเป็นต้น ซึ่งได้รับการต้อนรับและการยอมรับจากหลายประเทศ ขณะนี้ วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนมีนักศึกษาต่างชาติเกือบพันคน ซึ่งมาจากประเทศอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส รวมทั้งฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน กว่า 30 ประเทศและพื้นที่
วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนเป็นเวทีที่เปิดโอกาศให้นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ สร้างวัฒนธรรมสถาบันที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ซึ่งยึดมั่นวัฒนธรรมจีนเป็นหลัก ประกอบด้วยวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ หลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นหมวดวิชาเชิงประยุกต์ที่มุ่งเน้นการสอนนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนี้เน้นรับนักศึกษาสัญชาติจีน เพื่อผลิตบุคลากรผู้สอนภาษาจีนที่มีคุณภาพสูง ภายใต้โครงการ หนึ่งคนช่วยหนึ่งคน นักศึกษาจีนเหล่านี้ได้จับคู่กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งสร้างโอกาศให้นักศึกษาจีนได้ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติ และช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมีผู้สอนพิเศษเฉพาะ นักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดเทคนิคภาษาจีน การประกวดนักร้องยอดเยี่ยมสิบอันดับ การประกวดการแสดงละครทางจิตวิทยา การประกวดการอ่าน เทศกาลวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ เทศกาลอาหารเอเชียอาคเนย์ เทศกาลลอยกระทง การแสดงเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมหนึ่งคนช่วยหนึ่งคน ฯลฯ ด้วยกิจกรรมเหล่านี้ สร้างสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาจีน ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้ดีขึ้น โครงการหนึ่งคนช่วยหนึ่งคน ทำให้นักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กระตุ้นการเรียนซึ่งกันและกัน กลายเป็นเอกลักษณ์การเรียนการสอนของวิทยาเขต     หัวเหวินเสวียเยวี่ยน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยปี 2010 ที่ผ่านมา หลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติของวิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ระดับชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน
วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนตั้งอยู่ที่จี๋เหม่ยในเขตเมืองเซียะเหมิน สถาบันใกล้ภูเขาและทะเล ทิวทัศน์สวยงาม คมนาคมสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและสำหรับการเรียนการสอนครบครัน มีห้องเรียนเฉพาะด้าน ห้องซาวน์แลป ห้องมัลติมีเดีย ห้องเรียนทางอินเตอร์เน็ท ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีหอพักนักศึกษาที่สะดวกสบาย และมีห้องอาหาร มินิมาร์ต สนามกีฬาฯลฯ  
หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
หลักสูตรการสอนภาษาจีน
หลักสูตรนี้เป็นหมวดวิชาการสอนภาษาจีนให้นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร 4 ปี เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อที่จะผลิตผู้สอนภาษาจีนและบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับต่างประเทศและสมาคมชาวจีนที่ต่างประทเทศ ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนที่ต่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นขอทุนพิเศษของหัวเหวินเสวียเยวี่ยน
1) วิชาหลัก ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา วิธีการสอนด้วยภาษาที่สอง ประมวลภาษาจีน ภาษาจีนการฟัง ภาษาจีนสนทนา ภาษาจีนการอ่าน ภาษาจีนการเขียน ภาษาจีนยุคปัจจุบัน วรรณคดีจีน วัฒนธรรมจีนฯลฯ
2) คุณสมบัติการเข้าเรียน  นักศึกษาต่างชาติเชื้อสายจีน มีพื้นความรู้ภาษาจีนพอควร มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพด้านการศึกษาภาษาจีน การศึกษาดีและมีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างการและจิตใจ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
หลักสูตรภาษาจีนศาสตร์
หลักสูตรภาษาจีนศาสตร์แบ่งออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาการเรียน 4 ปี และหลักสูตรอนุปริญญา ระยะเวลาการเรียน 2 ปี ในหลักสูตรปริญญาตรียังได้เปิดสอนหมวดวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ พัฒนาเทคนิคภาษาจีนเฉพาะด้านทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การแปลและผสมเทคนิคทุกด้านเพื่อการประยุกต์ เรียนรู้วิชาความรู้ทั้งภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน สร้างบุคลากรผู้ชำนาญภาษาจีนที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนอย่างดี รอบรู้วัฒนธรรมจีนและเหตุการณ์บ้านเมืองของจีน เป็นที่ต้องการของสังคมโลก สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของตน และสามารถสร้างคุณประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนกับประเทศต่างๆ
1) วิชาหลัก

ชั้นปี วิชาหลัก
หลักสูตร
           ปริญญาตรี
หลักสูตร
           อนุปริญญา
ชั้นปีที่1 ภาษาจีนชั้นต้น ภาษาจีนสนทนาชั้นต้น ภาษาจีนการฟังชั้นต้น ภาษาจีนการอ่านชั้นต้น ฯลฯ
ชั้นปีที่2 ภาษาจีนชั้นกลาง ภาษาจีนสนทนาชั้นกลาง ภาษาจีนการฟังกลาง ภาษาจีนการอ่านชั้นกลาง ภาษาจีนการเขียนชั้นกลาง ภาษาในหนังสือพิมพ์นิตยสาร การจัดการข้อมูลภาษาจีน ฯลฯ
ชั้นปีที่3 ภาษาจีน ภาษาจีนชั้นสูง ภาษาจีนสนทนาชั้นสูง ภาษาจีนการฟังชั้นสูง ภาษาจีนการอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารชั้นสูง ไวยากรณ์ภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย ฯลฯ
ภาษาจีน
           เพื่อธุรกิจ
ภาษาจีนชั้นสูง ภาษาจีนสนทนาชั้นสูง ภาษาจีนการฟังชั้นสูง ภาษาจีนการอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารชั้นสูง ภาษาจีนสนทนาเพื่อธุรกิจ  เศรษฐกิจจีน การตลาด การค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ชั้นปีที่4 ภาษาจีน ภาษาจีนชั้นสูง ภาษาจีนการฟังชั้นสูง วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมหนังสือจีน ภูมิศาตร์จีน ประวัติศาสตร์จีน ฯลฯ
ภาษาจีน
           เพื่อธุรกิจ
ภาษาจีนชั้นสูง ภาษาจีนการฟังชั้นสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ การเขียนเพื่อธุรกิจ การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ มารยาททางธุรกิจ  ฯลฯ

หมายเหตุ
1.1) ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนดี สามารถเข้าเรียนในระดับชั้นปีตามความเหมาะสม
1.2) นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิจตามกำหนดของระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ทางสถาบันจะมอบประกาศยนียบัตรสำเร็จการศึกษาให้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์จะได้รับประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
1.3) สถาบันยังเปิดสอนวิชาเลือก การวาดภาพจีน การเขียนพู่กันจีน กังฟูจีน ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ
2) คุณสมบัติการเข้าเรียน  มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป อายุ 17 ปีบริบูรณ์ เป็นชาวจีนโพ้นทะเล ชาวต่างประเทศเชื้อสายจีน นักศึกษาต่างชาติที่มีหนังสือเดินทางที่มีผลตามกฏหมาย
หลักสูตรการเรียนภาษาจีนแบบไม่มีปริญญาบัตร
หลักสูตรแบ่งเป็นระยะเวลาครึ่งปีและหนึ่งปี เปิดสอนในหมวดวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ หมวดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว แต่ละหมวดวิชาจัดสอนในระดับชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง ผู้สมัครผ่านการทดสอบ และเข้าเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสม นอกจากได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาจีนพื้นฐานแล้ว ยังได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานของวิชาเฉพาะทางด้วย หลักสูตรเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนได้อย่างดี
ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป อายุ 14 ปีบริบูรณ์ ชาวจีนโพ้นทะเล ชาวต่างประเทศเชื้อสายจีน นักศึกษาต่างชาติที่มีหนังสือเดินทางที่มีผลตามกฏหมาย
ชั้นต้น (ระยะเวลาการเรียน 2 ภาคเรียน)  เปิดสอนวิชาภาษาจีนชั้นต้น ภาษาจีนสนทนาชั้นต้น ภาษาจีนการฟังชั้นต้น ภาษาจีนการอ่านชั้นต้น ฯลฯ นักศึกษาจะเรียนรู้พื้นฐานความรู้ภาษาจีนและการออกเสียง สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในขั้นพื้นฐาน สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอนได้ในระดับหนึ่ง
ชั้นกลาง (ระยะเวลาการเรียน 2 ภาคเรียน)  เปิดสอนวิชาภาษาจีนชั้นกลาง ภาษาจีนสนทนาชั้นกลาง ภาษาจีนการฟังชั้นกลาง ภาษาจีนการอ่านชั้นกลาง ภาษาจีนการเขียนพื้นฐาน ฯลฯ นักศึกษาสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้ค่อนข้างดี สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้
ชั้นสูง (ระยะเวลาการเรียน 2 ภาคเรียน)  เปิดสอนวิชาภาษาจีนชั้นสูง ภาษาจีนสนทนาชั้นสูง ภาษาจีนการฟังชั้นสูง ภาษาจีนการอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารชั้นสูง ฯลฯ นักศึกษาสามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ในรายการวิทยุโทรทัศน์ สามารถอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารได้ สามารถศึกษาในระดับชั้นที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ สามารถใช้ภาษาจีนทำกิจกรรมต่างๆในสังคมอย่างชำนาญ และสามารถทำงานทั่วไปเช่นการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าได้
ระบบการเรียน  ชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูงจะใช้เวลาในการศึกษาชั้นละหนึ่งปี แต่ละชั้นแบ่งออกเป็นสองภาคเรียน ภาคเรียนละครึ่งปี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนครึ่งปี หนึ่งปี หรือนานกว่า ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในช่วงการเรียนใดก็ได้ตามความเหมาเสม หลังจากสำเร็จการศึกษา และผ่านการสอบ สถาบันจะมอบประกาศนยบัตรสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษา

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น
ฝ่ายอบรมของวิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนรับผิดชอบจัดการอบรมครู/อาจารย์ ผู้สอนภาษาจีนจากต่างประเทศ จัดค่ายฤดูร้อน/ฤดูหนาว จัดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้นและหลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรมชนชาติจีน ฝ่ายอบรมบริการนักศึกษาต่างประเทศในทุกด้าน ทั้งการเรียนการศึกษา ห้องพักอาศัย อาหารการกิน รวมทั้งจัดการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญที่เมือง    เซียะเหมิน เมืองเฉวียนโจว และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความหลากหลายของรูปแบบการเรียนภาษาจีน นอกจากนั้น หากคณะนักศึกษาต้องการไปทัศนศึกษาทางไกล ฝ่ายอบรมจะดำเนินการตามที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรการอบรมระยะสั้นรวมเป็น 350 หยวน/คน/วัน รับสมัครเป็นคณะเท่านั้น สนใจติดต่ออาจารย์หลิน โทรศัพท์/โทรสาร +86-592-6068003 E-mail pxb@hwmail.hqu.edu.cn
1) หลักสูตรอบรมครู/อาจารย์
วิชาที่เปิดสอน  วิชาทฤษฎีเบื้องต้นการสอนภาษาที่สอง วิชาการสอนภาษาจีน วิชาการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสอนภาษาจีน วิชาการวางแผนการสอน วิชาวัฒนธรรมชนชาติจีน ปฏิบัติการสอนภาษาและเข้าชมการสอนของอาจารย์ท่านอื่น สามารถจัดการอบรมเฉพาะด้านตามที่ผู้เรียนต้องการ
คุณสมบัติผู้เรียน  ครู/อาจารย์ ผู้สอนภาษาจีนที่ต่างประเทศ
เป้าหมาย  พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาจีนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน    
2) ค่ายฤดูร้อน/ฤดูหนาว  
วิชาที่เปิดสอน  เปิดสอนภาษาจีน วัฒนธรรมจีนระดับต่างๆที่เหมาะสม ตามระดับความรู้ภาษาจีนของผู้เรียน
คุณสมบัติผู้เรียน  เยาวชนเชื้อสายจีน และนักศึกษาจากต่างประเทศ
เป้าหมาย  ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน พัฒนาความสามารถสนทนาภาษาจีน รู้จักสังคมจีนให้มากขึ้น    
3) หลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อน
จัดการเรียนการสอนเป็นชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ออกแบบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอนเน้นการสนทนา ภาษาพูดเป็นหลัก ฝึกฝนอย่างเข้มข้น พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาจีนให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาการเรียนคอร์สละ 45 วัน  

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา
หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวันและนักศึกษาต่างประเทศ ช่วยให้นักศึกษาเหล่านี้คุ้นเคยกับการเรียนการสอนในประเทศจีน รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย สร้างความราบรื่นในการเชื่อมต่อระหว่างการเรียนที่ต่างประเทศและที่ในประเทศจีน สร้างพื้นฐานการเรียนและพื้นฐานภาษาจีนที่มั่นคง จะได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร  แบ่งเป็นสองช่วงเวลาคือ ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ระยะเวลารับสมัครในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นหลัก ระยะเวลารับสมัครในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจากประเทศหรือพื้นที่อื่นๆ
มาตรฐานการคัดเลือก  ภายใต้นโยบายรับนักศึกษาที่ดีที่สุดเข้าสถาบัน วิทยาเขตหัวเหวิน    เสวียเยวี่ยนคัดเลือกและรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรนี้ โดยใช้เกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และพิจารณาจากผลการสอบหรือผลการเรียนการระดับมัธยมปลายจากประเทศหรือพื้นที่นั้นๆด้วย
วิชาที่เปิดสอน  แบ่งเป็นวิชาสายศิลป์และวิชาสายวิทย์ วิชาหลักรวมทั้งวิชาภาษาจีน วิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง วิชาภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย วิชาบังคับทางสายศิลป์และสายวิทย์ และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
ระบบการเรียนและวิธีการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาการเรียน 1 ปี สำหรับนักศึกษาที่พื้นฐานไม่ค่อยดี ใช้ระยะเวลาการเรียน 2 ปี หลังจากครบเวลาการเรียนในหลักสูตรนี้ และผ่านการสอบวัดผล ได้คะแนนที่ตรงตามเกณฑ์ของสถาบันตามที่กำหนดไว้ ก็สามารถเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาในมหาวิทยาลัยได้ ระบบการศึกษาเช่นเดียวกับระบบปริญญาตรี
การเลือกสาขาในระดับปริญญาตรี  นักศึกษาสายวิทย์สามารถเลือกสาขาใดก็ได้ นักศึกษาสายศิลป์เลือกได้ทุกสาขานอกจากสาขาสายวิทย์ หมวดสาขาศิลปะและพลศึกษาเลือกได้ทั้งสองสาย
ช่วงเวลาเปิดภาคเรียนและขั้นตอนการสมัคร
1) ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน  แต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็นสองภาคเรียน ภาคเรียนที่หนึ่งเปิดเรียนต้นเดือนกันยายน และภาคเรียนที่สองเปิดเรียนช่วงกลางหรือปลายเดือนกุมภาพันธ์ ภาคฤดูร้อนเปิดเรียนช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครและเข้าเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวได้
2) วิธีการสมัคร
2.1) กรอกใบสมัครเข้าศึกษาในวิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(ตามเอกสารแนบท้าย) ส่งไปที่สำนักงานรับสมัครของวิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยน
2.2)  หลังจากที่วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยนได้รับใบสมัคร จะจัดส่งแบบ JW202 และหนังสือแจ้งการรับเข้าศึกษาส่งให้นักศึกษาภายในหนึ่งเดือน นักศึกษาสามารถใช้เอกสารดังกล่าวไปยื่นขอวีซานักเรียนที่สถานทูตจีนประจำประเทศ ถ้านักศึกษาจากภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการขอวีซานักเรียนไม่ทัน ให้ขอเป็นวีซาท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปลงทะเบียนสมัครเรียนที่วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยน และทางสถาบันจะดำเนินการเปลี่ยนเป็นวีซานักเรียนในภายหลัง
2.3)  สำรับนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยโอนย้ายจากสถาบันอื่นๆในประเทศจีน ต้องดำเนินการเปลี่ยนย้านสถานที่พักอาศัย ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่เป็นที่เรียบร้อย ก่อนเข้าศึกษา
2.4) หลังการสมัครเข้าเรียน นักศึกษาต้องไปที่สำนักงานกิจกรรมนักศึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำบัตรผู้อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ และตรวจสุขภาพ ภายในหนึ่งสัปดาห์ นักศึกษาเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวรายการค่าใช้จ่าย

          หน่วย: หยวนจีน  ต่อคนต่อปีการศีกษา
รายการค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
ปริญญาตรี
           (ระดับสูง)
อนุปริญญา
           (ระดับต้น ระดับกลาง)
เตรียม
           ดุดมศึกษา
1 ค่าเล่าเรียน 15000 หยวน 14000 หยวน 10000 หยวน เตรียมดุดมศึกษาชำระเป็นรายปี
           ประเภทอื่นชำระตามภาคการศีกษา
2 ค่าหอพัก
           (สองประเภท)
ห้องพักสองคน 5600 หยวน/คน/ปีการศึกษา
           หรือ 22 หยวน/คน/วัน
มีเครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ห้องน้ำ
           เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องชุดมีห้องรับแขกร่วมโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า
ห้องพักสี่คน 2400 หยวน/คน/ปีการศึกษา มีเครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ห้องน้ำ
           เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า
3 ค่าสมัครเรียน 500 หยวน นักศึกษาเก่าไม่ต้องชำระ
4 ค่าตำรา ประมาณ 400-600 หยวน ทางหัวเหวินเสวียเยวี่ยนจะจัดเก็บล่วงหน้าตามราคาตำราจริง
5 ค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพ
           ค่าทำบัตร
ประมาณ 800-1000 หยวน ฝ่ายตรวจสุขภาพ กรมตรวจคนเข้าเมือง
           และหน่วยงานกรมตำรวจเป็นผู้จัดเก็บ


หมายเหตุ
1. ทางหัวเหวินเสวียเยวี่ยนมีโรงอาหารให้บริการนักศึกษา และนักศึกษาเป็นผู้ชำระค่าอาหาร
2. นักศึกษาชำระค่าใช้จ่ายข้างต้นขณะที่ดำเนินการลงทะเบียนนักศึกษา
3. ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและฤดูหนาว หากต้องการพักอยู่ในหอพักนักศึกษา ทาง        หัวเหวินเสวียเยวี่ยนจะดำเนินการอีกที
4. หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ทางหัวเหวินเสวียเยวี่ยนจะไม่คืนค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและค่าสมัครให้นักศึกษาจะต้องชำระค่าหอพักต่างหาก
5. สำหรับการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อน ค่าเล่าเรียน 4000 หยวน (รวมค่าหอพัก) ค่าสมัคร 100 หยวน  ค่าตำรา 200 หยวน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าประกัน ค่าทำบัตรฯลฯ) จะจัดเก็บตามที่ทางการกำหนด ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอื่นๆ ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเอง  
อื่นๆ
1. เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนหรือภาษาและวรรณคดีจีน ให้ขยันขันแข็งในการศึกษา ทางหัวเหวินเสวียเยวี่ยนจัดให้ทุนการเรียนดีเด่น โดยมีทุนชั้นที่หนึ่ง ทุนละ 1000 หยวน และทุนชั้นที่สอง ทุนละ 600 หยวน จะคัดเลือกภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นจะได้ทุนและประกาศนียบัตร
2. ทางหัวเหวินเสวียเยวี่ยนจะจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในเดือนเมษายน มิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกปี สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบ ณ วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยน
3. ใบสมัครเรียนจะแนบไว้กับหนังสือแนะนำการรับสมัครนักศึกษา หากไม่มี สามารถส่งจดหมายขอใบสมัครหรือโหลดจากเว็ปไซด์ของวิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยน
วิธีการติดต่อ
วิทยาเขตหัวเหวินเสวียเยวี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
ที่อยู่: เลขที่ 8 ถนนเจียเกิง เขตจี๋เหม่ย เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ย ประเทศจีน รหัสไปรษณีย์: 361021
โทรศัพท์: (สำนักงานรับสมัครนักศึกษา) +86-592-6068011    โทรสาร: +86-592-6680503
ผู้ติดต่อ อาจารย์เจิ้ง
E-Mail: zsb@hwmail.hqu.edu.cn
Website: hwxy.hqu.edu.cn
สำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย
ที่อยู่: เลขที่ 3/8 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: +66-2-6347770    โทรสาร: +66-2-6347771
E-Mail: hqthaiban@gmail.com
สำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีนประจำประเทศอินโดนีเซีย
ที่อยู่: Rich Palace C11, J1.  Mayjen Sungkono 149-151, Surabaya, Indonesia
โทรศัพท์: +62-31-5620199    โทรสาร: +66-31-5620199
E-Mail: hqusby@gmail.com
สำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีนประจำประเทศฟิลิปปินส์
ที่อยู่: Room C, 5th Floor, 1253 Jose Abad Santos Ave, Tondo Manila
โทรศัพท์: +63-2-2558536    โทรสาร: +63-2-2566719    มือถือ: +63-916-6288645
E-Mail: hqu420@yahoo.com.cn
สำนักงานประสานงานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีนประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ที่อยู่: Room D, 19st Floor, Max Share Centre, 367 – 373 King’s Road, North Point, Hong Kong
โทรศัพท์: +852-25645133    โทรสาร: +852-25645557
E-Mail: hquhk@hotmail.com
สำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีนประจำเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ที่อยู่: AVENIDA DR.RODRIGO RODRIGUES 600E, FIRST INTERNATIONAL C.CENTER, ANDAR 20, (2001 – 2002 ROOM) MACAU
โทรศัพท์: +853-28702291    โทรสาร: +853-28523624
E-Mail: hqumo@hotmail.com